Współpraca z organizacjami branżowymi

Współpraca z organizacjami branżowymi

Jesteśmy członkiem Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHiD) – związku pracodawców zrzeszającego duże firmy detaliczne i dystrybucyjne, dla których istotne są: respektowanie zasad wolności ekonomicznej, rozwój polskiego rynku detalicznego, a także harmonizacja polskiego prawa i gospodarki ze standardami Unii Europejskiej. POHiD jest organizacją branżową oraz platformą wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy sieciami handlowymi oraz firmami dystrybucyjnymi, działając na rzecz ochrony wolnej konkurencji i swobodnego dostępu do rynku wszystkich podmiotów gospodarczych w Polsce. Nadrzędnym jej celem jest reprezentowanie interesów swych członków wobec organów władzy publicznej oraz innych organizacji środowiska gospodarczego. Od 2010 roku jesteśmy również sygnatariuszem Kodeksu Dobrych Praktyk POHiD.

W dniu 02 listopada 2018 roku, stawiając na długofalowy i odpowiedzialny rozwój, dołączyliśmy również do sygnatariuszy Deklaracji Odpowiedzialnego Biznesu CCIFP (Francusko–Polskiej Izby Gospodarczej), będącej platformą wymiany doświadczeń oraz najlepszych praktyk biznesowych. Już prawie 100 firm stowarzyszonych, zaangażowanych
w działania CSR, podpisało Deklarację Odpowiedzialnego Biznesu Francusko Polskiej Izby Gospodarczej. Od 2018 roku jesteśmy również sygnatariuszem Karty Różnorodności. Deklarujemy działania na rzecz różnorodności i równego traktowania w miejscu pracy, bez względu na wiek, niepełnosprawność, płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię. Koordynatorem polskiej wersji dokumentu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu – stowarzyszenie promujące idee społecznej odpowiedzialności biznesu.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd działań odpowiedzialnego biznesu. Każdego roku w dokumencie publikowane są dobre praktyki z obszarów: ładu organizacyjnego, praw człowieka, miejsca pracy, środowiska, uczciwych praktyk operacyjnych, zagadnień konsumenckich oraz zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Stosowane przez nas dobre praktyki CSR są naszą odpowiedzią na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Skupiamy się nad rozwojem kluczowych dla nas obszarów takich jak, zaangażowanie społeczne, troska o środowisko naturalne, rozwój naszych pracowników oraz ład organizacyjny. Wśród dobrych stosowanych przez naszą firmę praktyk, które zakwalifikowane zostały przez FOB i opisane w raporcie za rok 2019 znalazły się:

„Zakupy do własnego opakowania”

„Torby wielorazowego użytku”

„Wolontariat Pracowniczy DobroCzynni”

„Ogólnopolska Zbiórka Żywności Caritas

Polecane artykuły

Przechowywanie żywności

Przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności – Caritas

Stop marnotrawieniu żywności

Dobrostan zwierząt – Polski karp

© 2024 bi1 hipermarket | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Agencja reklamowa adStone