Gospodarka odpadami – recykling

Gospodarka odpadami – recykling

Zdajemy sobie sprawę z wpływu naszej działalności na środowisko, dlatego regularnie monitorujemy  procesy związane z wytwarzaniem i zbieraniem odpadów.  Recykling oznacza obniżenie o 95% emisji trujących gazów do atmosfery, a także przynosi oszczędność ropy naftowej i zużycia energii nawet do 95%. Dlatego też, jako wyraz troski o nasza planetę, wdrożyliśmy wewnętrzny system segregacji odpadów, który wprowadził następujący podział na 5 frakcji:

Projekt rozpoczęliśmy w 2019 roku. Po przeprowadzonej wcześniej fazie testowej w centrali w Poznaniu, na początku 2020 roku umieściliśmy pojemniki we wszystkich naszych lokalizacjach  w dwóch miejscach: jadalni oraz na korytarzu w strefie biurowej.  Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO), która weszła w życie 1 lipca 2017 roku jest bardzo prosta – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych. Do nich zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tego typu odpadów nie należy wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane przestają być śmieciem – stają się wartościowym surowcem. Odpady surowcowe oddzielone od resztek jedzenia mają szansę stać się nową ławką w parku, gazetą, watą szklaną czy rowerem. Z 35 popularnych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru. Z plastiku powstają namioty, plecaki, a nawet buty.

Odpady produkcyjne: kategorii 3 (pochodzące z przetwórstwa mięsa, odpady piekarniczo cukiernicze), przeterminowane odpady żywnościowe, odpady bio – z działu owoce i warzywa – segregowane bez opakowań, tłuszcze grillowe / posmażalnicze, odpady opakowaniowe (karton, papier, folia bezbarwna, folia kolorowa), odpady drewniane pochodzące z opakowań i odpady ze stali odbierane są przez wyspecjalizowane firmy na podstawie podpisanych umów o zleceniu usług na odbiór i zagospodarowanie  poszczególnych odpadów. Firmy te posiadają odpowiednie zezwolenia na odbiór, transport i zbieranie poszczególnych odpadów. Dokumenty te są przez nas szczegółowo weryfikowane przed podpisaniem umów.

Polecane artykuły

Przechowywanie żywności

Przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności – Caritas

Stop marnotrawieniu żywności

Dobrostan zwierząt – Polski karp

© 2024 bi1 hipermarket | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Agencja reklamowa adStone