Dołącz do grona naszych dostawców

Jeżeli chcesz dołączyć do grona naszych dostawców, zamierzasz wprowadzić Twoje produkty do naszych sklepów skontaktuj się z nami poprzez wypełnienie formularza.

Dzięki współpracy z nami masz szansę na pokazanie i promocję Twoich produktów w sieci sklepów bi1, a co za tym idzie wzrost sprzedaży. Twój sukces będzie naszym sukcesem!

W bi1 wspieramy lokalnych producentów i przedsiębiorców!

Formularz zgłoszeniowy

  Informacja o Administratorze i przetwarzaniu danych.

  Podając powyższe dane osobowe wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie przez Rella Investments Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Grunwaldzka 64, 60-311 Poznań w celu nawiązania współpracy. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę kierując pisemną informację o jej wycofaniu do Rella Investments Sp. z o.o. na poniższy adres korespondencyjny lub na adres e-mail: schiever@schiever.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych Najemcy jest Rella Investments Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Grunwaldzka 64, 60-311 Poznań (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy e-mail: schiever@schiever.com.pl Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych mającego siedzibę w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 64. Kontakt z Inspektorem telefoniczny pod numerem 502 035 396 lub mailowy: iod@schiever.com.pl

  1. Dane osobowe Dostawcy przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy współpracy.

  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Dostawcy jest: niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  3. Dostęp do danych osobowych Dostawcy będą mieć pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi księgowe, zewnętrzni audytorzy i podmioty świadczące specjalistyczne usługi informatyczne, telekomunikacyjne, doradztwo prawne), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dostęp do danych osobowych Najemcy będą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe.

  4. Dane osobowe Dostawcy będą przechowywane do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

  5. Dostawcy przysługuje prawo do:
   - żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
   - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Najemcy,
   - wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy najmu, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości jej zawarcia i wykonania.

  7. Dane osobowe Dostwcy nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

  © 2024 bi1 hipermarket | Wszystkie prawa zastrzeżone
  Projekt i realizacja: Agencja reklamowa adStone