Jakość i bezpieczeństwo produktów

Jakość i bezpieczeństwo produktów

Jakość i bezpieczeństwo oferowanych przez nas produktów, ma dla nas ogromne znaczenie, dlatego współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi dostawcami, których systemy zarządzania, procesy i produkty poddawane są rygorystycznym ocenom, prowadzonym przez niezależne instytucje badawcze i certyfikujące. Ma to zagwarantować klientom, że wszystkie artykuły znajdujące się w ofercie naszych sklepów spełniają wymagania pod kątem bezpieczeństwa produktu, funkcjonalności, użyteczności, składu, smaku czy pochodzenia, a procesy ich produkcji prowadzone są w nadzorowanych warunkach, z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Produkty ekologiczne

Produkty ekologiczne

Na wszystkich paczkowanych produktach ekologicznych, które zostały wyprodukowane przez producentów państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z wymogami kontroli produkcji ekologicznej UE, i które są wprowadzone do obrotu jako produkty ekologiczne, umieszcza się logo produkcji ekologicznej. Logo produkcji ekologicznej jest używane wyłącznie w przypadku produktów, które uzyskały certyfikat produkcji ekologicznej wydawany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą lub organ kontroli. Oznacza to, że takie wyroby muszą spełniać surowe warunki dotyczące metod produkcji, przetwarzania, transportu i przechowywania. Logo można stosować wyłącznie na produktach, które zawierają co najmniej 95 proc. składników ekologicznych i ponadto spełniają inne surowe warunki w odniesieniu do pozostałych 5 proc. składników.

Certyfikat BRC i IFS Food

Certyfikat BRC i IFS Food

W ofercie sklepów bi1 znajdują się produkty takie jak ryby, mięso i wędliny czy też mąki, kasze, groch, płatki zbożowe, od dostawców posiadających certyfikat IFS i/lub BRC. W produkcji własnej pieczywa i wędlin wykorzystujemy tylko certyfikowane składniki takie jak mieszanki piekarnicze i cukiernicze w proszku, owocowe nadzienia cukiernicze, przyprawy do produkcji kiełbasy. To gwarancja dla klientów, iż te składniki są produkowane w zakładach objętych programami certyfikacji wg wymagań standardów BRC oraz IFS. Jednym z takich wymagań jest dostarczenie, poprzez badania i testy w akredytowanych laboratoriach, dowodów zgodności prawnej, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów oferowanych przez te zakłady. Certyfikat IFS świadczy o tym, że jego posiadacz (zakład produkcyjny) spełnia wymogi standardu IFS – uznanego na całym świecie standardu bezpieczeństwa, jakości i legalności wyrobu. W Wielkiej Brytanii preferowany jest wywodzący się stamtąd standard BRC, z powodzeniem stosowany przez producentów na całym świecie, gwarantujący również wytwarzanie bezpiecznych, legalnych i wysokiej jakości wyrobów.

Znak EcoLabel

Znak EcoLabel

Europejskie oznakowanie EU Ecolabel na wyrobach, oznacza, że wszystkie wyroby i usługi oznakowane tą etykietą zostały zaprojektowane w taki sposób, aby ich główne oddziaływanie na środowisko było ograniczone do minimum przez cały cykl życia wyrobu. Wyroby takie muszą spełniać kryteria ekologiczne, publikowane jako decyzje Komisji Europejskiej. Kryteria te są opracowywane i uzgadniane przy udziale naukowców, ekspertów oraz przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron, w tym producentów, importerów, usługodawców, sprzedawców oraz organizacje ekologiczne i konsumenckie.

PEFC Program certyfikowania zrównoważonej gospodarki leśnej

PEFC Program certyfikowania zrównoważonej gospodarki leśnej

Certyfikat ten zapewnia, iż produkty z drewna i papieru wykonane zostały z surowców pochodzących z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami odpowiedzialnej gospodarki leśnej PEFC. Wśród standardów programów znajdują się: zakaz wyrębu lasu i stosowania pestycydów, szczególne uwzględnienie parków krajobrazowych i innych obszarów będących pod ochroną, a także zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem. Wszystkie nasze prospekty pracownicze drukowane są na papierze ekologicznym posiadającym europejski certyfikat ECO label oraz certyfikat PEFC. Gazetki z ofertami promocyjnymi sklepów drukowane są na papierze, którego skład minimum 50% pochodzi z recyclingu, a drukarnia, z którą współpracujemy posiada certyfikat ECO label wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oznakowanie CE

Oznakowanie CE

Oznakowanie CE to deklaracja producenta, że produkt spełnia unijne wymagania w zakresie bezpieczeństwa, które zawarte są w dyrektywach unijnych „nowego podejścia”. Produkt, którego dotyczą dyrektywy, może zostać wprowadzony do obrotu i być używany na terenie Unii Europejskiej tylko wtedy, gdy jest zgodny z tymi dyrektywami – dotyczy to m.in. produktów elektronicznych i zabawek. Aby oznakować swój wyrób znakiem CE, producent wykonuje analizy i podejmuje działania dla spełnienia odnośnych wymagań, a następnie poddaje produkt procedurze oceny zgodności z odpowiednimi dyrektywami.

Green InExtenso

Green InExtenso

W naszych sklepach na dziale tekstylia oferowane są ekologiczne spodnie jeansowe, dla każdej grupy wiekowej, pod marką „Green InExtenso”. Produkty te charakteryzują się tym, że w 20-23% wykonane są z bawełny pochodzącej z recyklingu, materiał kieszeniowy wykonany jest z bawełny organicznej, a akcesoria takie jak guziki, nity i zamki błyskawiczne mają metaliczny kolor bez zastosowania substancji szkodliwych dla środowiska. Metki z marką, ceną i instrukcją użytkowania spodni drukowane są na papierze wykonanym z surowców pochodzących z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

© 2024 bi1 hipermarket | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Agencja reklamowa adStone